Thẻ trả trước

Ưu đãi khi mua thẻ trả trước, thẻ quà tặng: 

* Với 5.000.000 vnd bạn sẽ nhận được thẻ với giá trị 5.500.000 vnd (ưu đãi 10%)

*Với 9.000.000 vnd bạn sẽ nhận được thẻ giá trị 10.900.000 vnd (ưu đãi 21%) 

*Với 15.000.000 vnd bạn sẽ nhận được thẻ giá trị 18.900.000 vnd (ưu đãi 26%)

*Với 20.000.000 vnd bạn sẽ nhận được thẻ giá trị 25.900.000 vnd (ưu đãi 30%)

+ Bán thẻ quà tặng tuỳ theo giá trị mệnh giá khách hàng cần mua. Chỉ ưu đãi với những mệnh giá trên. 

+ Thẻ không hoàn lại tiền thừa, hay quy đổi tiền mặt sau khi phát hành.

+ Chỉ áp dụng quyền lợi nào cao nhất cho thẻ trả trước. Không áp dụng kèm khuyến mãi hay ưu đãi nào khác. 

+Thẻ chỉ sử dụng cho dịch vụ tóc,không áp dụng đối với mua sản phẩm tại Salon  

+Thẻ chỉ sử dụng tại các chi nhánh SALON TUẤN AMI

+ Xuất trình thẻ tại quầy lễ tân khi thanh toán.